Voicevale, kaliteli ve güvenilir ürünlerin yalnızca tüm gıda zincirinde uluslararası geçerliliği olan kalite standartları ve prosedürlerin uygulanması ile elde edilebileceğine inanmaktadır.

Buradaki rolümüz ise tedarikçilerimizi hammaddelerini tedarik ederken sürdürülebilir bir üretimin sağlanması için biyolojik çeşitlilik ve ekosistem yönetimini biraraya getiren Kaliteli Tarım Uygulamalarını hayata geçirmeleri hususunda teşvik etmekle başlamaktadır.

Acente ve Brokerlere ilişkin BRC / IFS Sertifikasyonumuz, tedarikçi onayımıza kaynak teşkil etmektedir. Bununla beraber Voicevale, fabrikaların HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktası) prensiplerini uygulamasının ve ISO 22000BRC (İngiliz Perakendeciler Birliği) ya da GFSI (Küresel Gıda Güvenliği Girişimi) sertifikasyonları gibi geçerliliği olan ve Gıda Güvenliğine ilişkin sertifikasyon edinmek için çaba göstermesinin kesinlikle gerekli olduğuna inanmaktadır.

Voicevale, kalite gerekliliklerine uyum gösteren ve sözü edilen etik değerlerinden bir ya da birden fazlasını benimsemiş tedarikçilerden ürün tedarik etmeyi kendisine ilke edinmiştir.

Tedarikçilerin devamlılık arz eden onaylanma sürecinin gereklilikleri doğrultusunda, ofislerimizde çalışmalarını yürüten Kalite Departmanlarımız kaliteli ve güvenilir ürünler teslim almamızı sağlamak amacıyla tüm menşe ülkelerde faaliyet gösteren tedarikçilerimizi düzenli aralıklarla ziyaret etmekte, risk değerlendirmesi yapmakta ve denetlemektedir.

Ürünler, depolarımıza ulaştıktan sonra şartnamelerimize uygunlukları bakımından incelenmekte ve tarafımızdan gıda zincirine dahil edilmeden evvel ilgili Gıda Mevzuatı gerekliliklerinin karşılanmasını sağlamak amacıyla akredite edilmiş laboratuvarlarımız tarafından test edilmektedir.

Ofislerimizde bulunan Kalite Güvence departmanlarımız, Voicevale Group’un her daim kaliteli ve gıda güvenliği standartlarına uygun ürünler tedarik etmesini sağlamak amacı ile özverili bir şekilde çalışmalarını yürütmektedir.

Kalite Kontrol departmanlarımızda görev yapmakta olan BRC ve IFS eğitimi almış ekibimiz, depolarımıza gelen ürünlerin test edilmesinin ardından müşterilerimize sorunsuz bir şekilde gönderilmesinden sorumlu olmaktadır.

Söz konusu sorumluluk aynı zamanda depolarımızın akredite edilmesinin ve sözleşmeli nakliyecilerimizin gıda güvenliği standartlarına bağlı kalmasının sağlanmasını da içermektedir.